Pengementor eller pengecoach? Kend forskellen

Pengementor? Eller pengecoach? Kend forskellen!

Pengementor?

Pengecoach?

Økonomisk rådgiver?

Kært barn mange navne.

Ikke desto mindre er der forskel på begreberne.

Og her får du en beskrivelse af, hvad de forskellige begreber dækker over, så du får en mulighed for at vælge præcis den pengerådgiver der passer allerbedst til dig.

Rigtig god fornøjelse.

Hvad er en økonomisk rådgiver?

En økonomisk rådgiver er typisk en person med en eller anden form for formel uddannelse indenfor økonomi, som arbejder med at rådgive i økonomiske beslutninger.

Din bankrådgiver er typisk et eksempel på dette. Din pensionsrågiver er et andet eksempel. Din forsikringsrådgiver er et tredje eksempel.

Fælles for dem begge er, at de er uddannede til at se på tal – først og fremmest.

Og så er de skolede i at minimere risici mest muligt.

Vel at mærke for den organisation de repræsenterer.

Og samtidig sælge mest muligt til dig som kunde.

Det betyder, at både din bankrådgiver, din pensionsrådgiver og din forsikringsrådgiver er ansatte til at sælge mest mulige ydelser til dig som kunde.

At benytte din bankrådgiver, pensionsrådgiver og forsikringsrådgiver – som de eneste økonomiske rådgivere er derfor som at sætte ræven til at vogte gæs – altså en meget dårlig løsning.

Heldigvis findes der også i dag uvildige finansielle rådgivere, der ikke på samme måde har en dagsorden med at skulle sælge særlige finansielle produkter til dig som kunde.

Skal du benytte dig af en ren økonomisk rådgiver, så anbefaler jeg dig bestemt at bruge nogle af de uvildige økonomiske rådgivere.

MEN!

For der er et klart men ved de økonomiske rådgivere:

Typisk har en økonomisk rådgiver en masse teoretisk viden om økonomi og tal – og ingen eller i meget lille grad viden – om de psykologiske processer, der ligger bag hvordan vi mennesker opfører os – også når det kommer til penge og økonomi.

En økonomisk rådgiver kan derfor sagtens give økonomisk, rigtigt gode og fornuftige råd, der desværre ikke virker for lige netop dig!

Fordi du har en eller anden særlig måde at omgås dine penge og din økonomi på, da gør, at du – som regel ubevidst – modarbejder de gode råd du har fået.

Lad os derfor i stedet se på nogle af de nyere begreber indenfor pengemæssig rådgivning, en pengementor og en pengecoach.

Hvad er en pengementor?

Helt generelt er en mentor en person, der har en større praktisk erfaring indenfor et område end den mentee, der søger hjælp hos en mentor.

En pengementor er således en person, der har en større praktisk erfaring med en række pengemæssige udfordringer, end den mentee, der søger hjælpe hos en pengementor.

Med en pengementor får du altså adgang til en masse konkrete og personlige erfaringer, som pengementoren har gjort sig selv – men uden at pengementoren nødvendigvis selv har hverken indsigt i de økonomiske felter som en økonomisk rådgiver har – eller i de psykologiske mekanismer som en coach er uddannet og trænet i at spotte – og ændre.

Hvad er forskellen på en pengementor og en pengecoach?

Når vi snakker pengementor kommer vi derfor ikke udenom også at snakke om en pengecoach.

Til forskel fra en pengementor er en pengecoach nemlig en person, der forholder sig objektivt, nysgerrigt, undersøgende og spørgende til din konkrete situation.

Man kan sige, at en pengementor tager udgangspunkt i sine egne praktiske erfaringer, mens en pengecoach tager udgangspunkt i din konkrete situation og dine konkrete erfaringer.

En pengecoach er således en person, der ud fra en spørgende og anerkendende tilgang, kan hjælpe dig med at finde ind til og erkende:

Dine største pengemæssige udfordringer

Dine største pengemæssige drømme

Dine største pengemæssige potentialer

Dine største pengemæssige indsatsområder og handlingsplaner

Læs meget mere om hvad en pengecoach er – og hvad du kan bruge en pengecoach til.

Hvilken løsning skal du vælge?

Helt generelt oplever jeg, at hvis du gerne vil lave permanente, varige forandringer, så er det en rigtig god idé at bruge en rådgiver der tager udgangspunkt i en coachende tilgang.

Det skyldes, at den coachende tilgang åbner for dine inderste smerter, drømme og muligheder.

Og samtidig hjælper med at afdække dine inderste overbevisninger – både dem der støtter dig og dem der begrænser dig fra at nå dine mål.

Også når det kommer til penge og økonomi.

Og det er altså her den store portion guld ligger.

For når man, som jeg –  pengecoach Pernille Hjortkjær – arbejder coachende kommer man helt ind til den inderste motivation, den inderste frygt, det inderste mod i forhold til penge og økonomi.

Og det er de ting vi skal ind og arbejde med, hvis vi virkelig vil rykke noget.

Så skal vi nemlig ind og se på dine pengeoverbevisninger – og arbejde med at erstatte dine begrænsende pengeoverbevisninger med nogle mere støttende pengeoverbevisninger.

Derfor er det min erfaring, at en pengementor kan være udmærket at lade sig inspirere af og få ideer fra.

Men vil du virkelig rykke noget, så kommer du efter min erfaring ikke udenom en pengecoach.

For en pengecoach er efter min erfaring altafgørende, hvis du vil lave de grundlæggende mentale forandringer i din pengehistorie, dine pengeoverbevisninger og dit pengemønster, så du kan få mere gang i dine pengestrømme og måske endda tilføje endnu flere pengestrømme, så dine pengedrømme og pengemål bliver mulige og ikke bare forbliver ved at være drømme.

Har du brug for en pengecoach, så kontakt pengecoach Pernille Hjortkjær.

Rigtig god fornøjelse!

PS: Har du f.eks. en stor gæld, en lav indkomst og et lavt rådighedsbeløb, anbefaler jeg dig klart at benytte det gratis tilbud hos Gældsrådgivningen fra Forbrugerrådet Tænk.

 

Pengeoverbevisninger? Hvad tror du om penge?

Pengeoverbevisninger? Hvad det for noget?

Pengeoverbevisninger?

Måske har du hørt ordet – og spekulerer på, hvad det mon er for en størrelse?

Så er du landet det rette sted.

For her guider jeg dig igennem, hvad pengeoverbevisninger er – og hvad du kan bruge begrebet til.

Du får nemlig også indsigt i, hvorfor du skal interessere dig for dine pengeoverbevisninger, hvordan du finder ind til dem – og ikke mindst hvordan du ændrer dine pengeoverbevisninger, så de kommer til at harmonere mere med de ønsker og drømme du har for dit liv.

Alt sammen med det mål, at du får flere penge mellem hænderne – og får en god fornemmelse i maven omkring dine penge, pengemønstre og pengevaner.

Rigtig god fornøjelse!

Hvad er pengeoverbevisninger?

Pengeoverbevisninger er dybest set en række sætninger eller fortællinger om penge, du tror er sande.

En pengeoverbevisning kan f.eks. være: “det har jeg ikke råd til”.

Nogle pengeoverbevisninger gør typisk noget godt for dig og dine penge. Dem kalder vi støttende pengeoverbevisninger.

Andre pengeoverbevisninger gør typisk ikke noget særlig godt for dig og dine penge.  Dem kalder vi hæmmende pengeoverbevisninger.

Derfor skal du interessere dig for dine pengeoverbevisninger

Dykker vi ned i dine pengeoverbevisninger, finder vi ud af, at de stammer fra din pengehistorie – altså fra alt det du har lært om penge både i din barndom og din tidlige ungdom.

Vel at mærke både det du har lært sådan med ord, når dine forældre, lærere eller andre voksne har talt om penge med dig.  Og så også alt det usagte, alt det du ubevidst har konkluderet omkring penge ud fra hvordan især dine forældre har ageret omkring penge.

Har dine forældre for eksempel ikke talt om penge – eller måske endda skændtes om penge – så er der en stor sandsynlighed for, at du ubevidst har konkluderet at penge er “farlige ” at tale om.

Og du vil formentlig selv have svært ved at tale om penge.

Dine pengeoverbevisninger er derfor de læresætninger eller huskeregler omkring penge, du har taget med dig på baggrund af din pengehistorie.

Nogle af de her huskeregler eller læresætninger er som sagt gode for dig, dine livsdrømme og livsmål. Dem kalder vi de støttende pengeoverbevisninger.

Andre af huskereglerne og lærersætningerne er derimod ikke gode eller støttende for dig, dine livsdrømme og livsmål. Dem kalder vi derfor hæmmende pengeoverbevisninger.

Dine pengeoverbevisninger er altså meget vigtige at finde ind til, hvis vi gerne vil blive klogere på, hvorfor du har det pengemønster – den pengevane – du har.

For måske er nogle af dine pengemønstre – eller pengevaner – ikke særligt hensigtsmæssige eller støttende for dig, dine livsdrømme og livsmål.

Hvis du for eksempel drømmer om at spare op til en jordomrejse, men ubevidst går og klatter pengene væk og altid føler dig fattig, så er det på tide at tage affære og få ændret dit pengemønster – eller din pengevane om du vil.

Og vil du ind og ændre dine pengemønstre,  så er det afgørende, at du kan spotte netop de pengeoverbevisninger du har, fordi de er så grundlæggende for dit pengemønster.

Sådan finder du dine pengeoverbevisninger

Det første jeg anbefaler dig, når du vil finde dine pengeoverbevisninger er at begynde at lægge mærke til, hvad du siger – eller ikke siger – om penge.

Læg for eksempel mærke til, om du altid siger noget om prisen ala: “Den kostede kun xx”, eller “den var bare så dyr”.

Læg også mærke til, hvad du siger omkring det at have råd til noget. Måske vil du opdage at du tit siger: “Det har jeg ikke råd til”. Eller “Det kommer jo aldrig til at ske, for det har jeg ikke penge til”.

Læg desuden mærke til, hvordan du taler om folk der har henholdsvis få og mange penge. Måske siger – eller tænker – du ubevidst – eller måske endda helt bevidst: “sikke en fattigrøv” – eller “sådan et rigt svin”. Kan du høre, at der nemt kan ligge noget nedladende i begge udsagn?

I så fald ligger der formentlig en omgang misundelse på den ene eller anden måde – og det er værd at undersøge, hvad det handler om. Hvis du vil blive klogere på det, er det en rigtig god idé at undersøge din pengehistorie.

Når du først har fundet ind til det du siger om penge, skal du lede efter hvilken tro eller overbevisning der ligger bag det du siger.

Hvis du for eksempel siger, den er bare så dyr, ligger der implicit i det, at du ikke føler du har penge nok. Din pengeoverbevisning vil i så fald være: Jeg har ikke penge nok. Eller der er ikke penge nok.

Har du den pengeoverbevisning, kan du sikkert genkende, at pengemangel – altså mangel på penge  – eller frygten for at mangle penge – er et issue i dit liv.

Uanset om det fylder lidt eller meget.

Og det er et ufedt issue at have i sit liv.

Tro mig – jeg taler af erfaring!

Sådan ændrer du dine pengeoverbevisninger

Heldigvis er der håb, for du kan faktisk med lidt mentalt arbejde ændre dine pengeoverbevisninger.

Hvis du derfor har opdaget, at du har nogle hæmmende pengeoverbevisninger, der afholder dig fra at nå dine pengemål og pengedrømme – ja, så er det en rigtig god idé at ændre dine pengeoverbevisninger.

Måden, du gør det på, er selvfølgelig først og fremmest at blive bevidst om, hvad det er for nogle hæmmende pengeoverbevisninger, du slæber rundt på.

Når du har fundet dem, vil jeg anbefale dig, at se på, hvilke støttende pengeoverbevisninger, du i stedet gerne vil have ind i dit liv og dit mindset.

Har du f.eks. en pengeoverbevisning om at “jeg har ikke penge nok”, skal du øve dig på at sige “jeg har de penge jeg skal bruge” – eller endnu vildere: “jeg har overflod af penge”.

Jeg anbefaler dig, både at skrive din nye støttende pengeoverbevisning et sted hvor du ser den dagligt.

Og jeg anbefaler dig at sige dine nye støttende pengeoverbevisninger højt, klart og tydeligt.

På den måde vil dine nye støttende pengeoverbevisninger, nemlig fungere som et nyt pengemantra,  der vil støtte dig i at tiltrække flere penge i dit liv.

Hvis du tænker, det lyder lidt langhåret, det der med at kunne tiltrække flere penge, blot ved at få et nyt pengemantra, så forstår jeg dig virkelig godt!

Jeg har nemlig selv været skeptisk overfor den slags.

Derfor har jeg skrevet lidt om, hvorfor et pengemantra kan hjælpe dig med at tiltrække flere penge – eller fungere som pengemanifestationer.

Har du brug for hjælp til at komme i gennem alle faserne og pengeopgaverne?

Har du brug for støtte til at holde fast i dit nye pengemantra?

Så er en pengecoach løsningen.

Læs mere om mig, pengecoach Pernille Hjortkjær.